We are a fast-growing design, execution and service partner supplying the complete electrical systems of buildings.

Přispějeme k Vašemu modernímu domu či budově kompetentním a komplexním přístupem k části elektroinstalace — od konzultace, přes projekt a realizaci až po servis. Pro návrh I realizaci používáme nejmodernější nástroje a procesy, zajišťující našim zákazníkům a partnerům kvalitu, spolehlivost, lhůty a ceny, které očekávají.

Reagujeme na hlavní trendy, kterými jsou rychlý vývoj automatizace a internetu věcí, roustoucí tlak na produktivitu, kvalitu, zkracování lhůt a dodržování rozpočtu staveb. V projektování pak důraz kladený na přesnost, shodu s vyhláškami a technickými normami a dokumentací výrobců TZB zařízení a hlavně na koordinaci s ostatními profesemi návrhu stavby – stavební konstrukce, vzduchotechnika, topení, chlazení, zdravotechnika aj. Pro návrh I realizaci používáme nejmodernější nástroje a procesy, zajišťující našim zákazníkům a partnerům kvalitu, spolehlivost, lhůty a ceny, které očekávají.

Why Choose Us?

 • Icon

  Flexibility

  BIM methodology allows us to make alterations to the design in any phase of the project.

 • Icon

  Safety

  The software automatically examines all security aspects of the project and foresees all likely conflicts.

 • Icon

  Optimalizace nákladů

  Thanks to DDS-CAD software we save up to 30% of the construction material needed with the client having 100% overview of the proposal process.